Siro Centrum Kids Incremin Iron Mixture Dành Cho Bé Biếng Ăn 200ml (Mẫu mới)

$17.99

𝐂𝐄𝐍𝐓𝐑𝐔𝐌 𝐊𝐈𝐃𝐒 𝐔́𝐂- 𝐌𝐀̂̃𝐔 𝐌𝐎̛́𝐈 – 𝐓𝐇𝐀𝐘 Đ𝐎̂̉𝐈 𝐂𝐎̂𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐔̛́𝐂 𝐇𝐈𝐄̣̂𝐔 𝐐𝐔𝐀̉ 𝐆𝐀̂́𝐏 𝟓 𝐋𝐀̂̀𝐍 𝐌𝐀̂̃𝐔 𝐂𝐔̃.

Loại này thì review quá khủng khiếp chẳng cần nói dài thêm nữa mẹ ạ. Siro Centrum Kids này hiệu quả không ngờ luôn đấy các mẹ, đút ăn mà ko kịp ạ. Lười ăn, kém hấp thu. Bé thấp còi, suy dinh

Siro Centrum Kids Incremin Iron Mixture Dành Cho Bé Biếng Ăn 200ml (Mẫu mới)

$17.99

So sánh
Danh mục: ,