Manuka Health MGO 30+ Manuka Honey Blend – 1kg

$44.99

Mật ong Manuka của Manuka Health MGO 30+ 500g là một sự pha trộn tuyệt vời của New Zealand MGO 30+ mật ong Manuka và mật ong bụi New Zealand. Mật ong Manuka của Manuka Health MGO 30+ 1kg chứa ít nhất 30mg / kg hàm lượng methylglyoxal tự nhiên, methylglyoxal được chứng minh khoa học là một hợp chất tự nhiên quan trọng trong mật ong Manuka. Sản phẩm không thích hợp cho trẻ dưới 12 tháng tuổi.

Manuka Health MGO 30+ Manuka Honey Blend – 1kg

$44.99

So sánh
Danh mục: ,