CHEONG KWAN JANG GOOD Root 150g 20ji

$249.99

Nhân sâm đỏ nguyên chất, cao cấp, nguyên chất, đã được lựa chọn cẩn thận
bởi Thương hiệu nhân sâm số 1 thế giới, Cheong Kwan Jang, theo các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của nó.
Với thân hình hoàn hảo từ trên xuống dưới, cấu trúc bên trong dày đặc
và các thành phần hoạt động phong phú, nó đặt ra tiêu chuẩn cho toàn bộ ngành công nghiệp Hồng sâm Hàn Quốc.

CHEONG KWAN JANG GOOD Root 150g 20ji

$249.99

So sánh